SVIT08 är en fortsättning på tidigare SVIT-evenemang, nu med ännu tydligare betoning på lokala arrangemang runt om i landet.

Arbetet med SVIT08 kan du följa på SVIT-bloggen http://www.diu.se/svitblog/.

Powered by Website Baker