SVIT07 - 30 oktober 2007
SVIT är ett nationellt initiativ för att stödja skolutveckling med medier och it, inlett 2004. SVIT verkar för lokalt/regionalt erfarenhetsutbyte och ett nationellt samtal kring skolutveckling med medier och IT i skolan.

SVIT-dagen 2007 äger rum den 30 oktober med UR-sänt program och regionala träffar.
OBS: Lokala/regionala träffar i kommuner, vid lärarutbildningar etc kan äga rum även vid andra tidpunkter.

Inom SVIT samverkar nationella och regionala/lokala aktörer. Nationella aktörer är Myndigheten för skolutveckling, Svenska Filminstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, UR och Datorn i utbildningen. Arbetet koordineras av Datorn i utbildningen (DIU) och för sändningen svarar UR.

Powered by Website Baker