Nu pågår planeringen för SVIT.06:

Lärande med stöd av IT och medier
– mitt i skolan!

SVIT06 äger rum tisdagen 31 oktober 2006


Över hela landet arrangeras då mötesplatser för människor som arbetar med pedagogik och medier i skolan.

Bakgrund

SVIT-konferenser kring lärande med stöd av medier och IT arrangeras nu för tredje året i rad på ett antal orter runt om i landet. Det datum som gäller i år är den 31 oktober. Nu öppnar vi upp de heta skolfrågorna kring betyg, disciplin och kunskap och ställer dem i relation till IT, medier och estetik. På bara ett årtionde har Internet, digitalteknik och mobil kommunikation kommit att gripa in i alla samhällsfält. IT och medier växer alltmer samman och berör idag skolans alla verksamheter. SVIT har tidigare tagit upp IT och medier i kunskapsprocessen, och deras nyckelroll i språk och kommunikation. I år är fokus på hur IT och medier blir centrala frågor i skolans utveckling.

Långsiktigt arbete

Målsättningen med SVIT är att vara ett möte mellan pedagoger, skolledare, forskare och utvecklare. Vi ser SVIT som en arena för regionala nätverk och kompetensutveckling och samtidigt ett nationellt samtal för visioner kring lärande med medier och IT. Arbetet är långsiktigt, med SVIT-dagen den 31 oktober som samlande evenemang.

Inbjudan att medverka

Pedagoger, skolor, kommuner, lärarutbildningar, AV-mediecentraler och andra organisationer inbjuds delta i SVIT06:

Ramprogram för SVIT.06 den 31 oktober 2006

Förmiddag videosänt nationellt samtal om IT och medier med lärare, forskare och myndigheter, arrangerat med UR och andra nationella parter

Eftermiddag lokal dialog med erfarenhetsutbyte, diskussion och presentationer Video per bredband tillgänglig för alla regionala konferenser

Förmiddagens videosändning görs via bredband och Internet (OBS ej ISDN videokonferens). Alla regionala konferenser inom ramen för SVIT.06 förutsätts ta del av videosända inslag via bredbandsförbindelse kring det övergripande medietemat inom ramprogrammet för 31 oktober.

Vad kan SVIT.06 innebära för regionen?

SVIT.06 kan ge

  1. tillfälle till allsidig fortbildning med både visioner och praktiska erfarenheter
  2. tillfälle till regionalt erfarenhetsutbyte
  3. tillfälle att regionalt stärka nätverk för kompetensutveckling
  4. ett samtal kring medievärlden idag, dess relation till skolan och lärandet, med rykande heta inlägg från medievärlden, från lärare och från forskare
  5. del i ett nationellt samtal kring visioner för medier och IT i lärandet och ett rådslag i syfte att lyfta medie- och IT-frågorna nationellt
  6. ekonomisk trygghet genom Garantifond mot förluster
  7. stöd av nationell marknadsföring

Inbjudan som pdf

Powered by Website Baker