Föreningens verksamheter

Årliga konferensen, SVIT.

Sedan 2004 arrangeras SVIT-konferenserna om IT och medier i skolan. SVIT är samtidiga regionala konferenser, med en gemensam TV/webbvideosänd förmiddag. SVIT organiseras tillsammans med regionala arrangörsgrupper och med stöd av nationella parter, UR, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Filminstitutet, Interactive Institute och Nationellt centrum för Flexibelt lärande.

Guldäpplet.

Föreningen var initiativtagare till lärarstipendiet Guldäpplet, vilket utdelades första gången 2002. Det finansieras av fonden Yngve Lindbergs minnesfond, efter föreningens grundare Yngve Lindberg.
Sedan 2006 är de två lärarfackförbunden representerade i styrelsen och juryn för Guldäpplet.

Tidskriften Datorn i utbildningen

fungerar som medlemstidskrift.
Denna utges av Stiftelsen Datorn i utbildningen, www.diu.se

Styrelseledamöter 2008-2009

Peter Becker, ordförande, forskningsamordnare Interactive Institute
Britt-Inger Berntsson, IT-chef Barn- och Utbildning Uddevalla
Ann-Britt Dahl, vd Mediapoolen
Jon-Erik Egerszegi, Chef för Mediacenter i Västerbottens län
Lena Elvingsson, rektor
Kristina Hansson, verksamhetschef CMIT, Piteå
Bo Helmersson, IT-anscvarig Varbergs skolor
Erik "Honken" Holmqvist, IT-strateg för skolan, Sandvikens kommun
Eva Källsen, rektor
Bosse Muller, Lärarhögskolan, Malmö Högskola
Lars-Erik Nilsson, FoU-koordinator, Högskolan i Kristianstad, doktorand Göteborgs Universitet
Monica Sandorff, utvecklingsledare, GRUC, Göteborgs Universitet
Mats Östling, IT-strateg, Sveriges Kommuner och Landsting

Info

Föreningens webbplats: www.fdiu.se
Tidskriftens webbplats: www.diu.se
Föreningens stadgar

Ordförande: Peter Becker

Datorn i utbildningen
Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Tel 08-32 57 76
Mobil 070-710 4453

Powered by Website Baker